Törnström-Hiidenheimon sukuseura

 

Hiidenheimo-suvun
vaakunan synnystä

Vuonna 1968 kansanedustaja Saara Forsius (os. Hiidenheimo) ja tilanhoitaja Olli Hiidenheimo yhdessä päättivät teettää Hiidenheimo-suvulle vaakunan. Vaakunan suunnittelu annettiin yhdelle Suomen tunnetuimmista heraldikoista Gustaf von Numersille. von Numers tutustui syksyn 1968 aikana Hiidenheimo-suvun historiaan ja vuonna 1969 hän suunnitteli ja piirsi sukuvaakunan, joka rekisteröitiin Suomen Heraldisessa seurassa 1969. Rekisteröinnin numeroksi tuli 48. Nykyisin talonpoikaissukujen vaakunoista on rekisteröity satoja. Valitettavasti juhlallisen muotoinen vaakunan rekisteröintikirja on lyhyen ajan saatossa kadonnut, eikä Heraldisessa seurassakaan olen vaakunan sanallista selvitystä.

Hiidenheimo-suvun vaakunaHiidenheimo-suvun vaakunan on suunnitellut yksi Suomen tunnetuimmista heraldikoista Gustaf von Numers. Vuonna 1969 suunnitellun vaakunan rekisteröinnin mukaan sitä ovat oikeutetut käyttämään ne Sven Israel Törnströmin jälkeläiset, jotka kantavat Hiidenheimo-nimeä.

Katso suurempi kuva

Vaakunakilven sinisessä kentässä on haarniskoitu hopeinen käsivarsi, joka pitelee neljää kultaista viljan tähkää. Haarniskoitu käsi kuvaa esivaltaa, joita monet suvun jäsenet ovat edustaneet nimismiehen virassa. Kultasen viljantähkät kuvaavat suvun vuosisatoja jatkunutta maanviljelystä jo monien sukupolvien ajan vanhoilla sukutiloilla. Kypärän peite ja koriste on hopeasininen ja koristeena nouseva kultavaruksinen orava, joka pitelee Mantovan ristiä. Orava kuvaa Sigurd Petri Oravan sinettiä, joka on Vihdin Oravalan sukutilan historian kannessa. Orava liittyy tietenkin myös Oravalan sukutilan nimeen. Kultainen Mantovan risti kuvaa suvun jäsenten työtä kirkon palveluksessa. Ns. Mantovan risti on  muodoltaan ristin haarojen kärkiin päin levenevä eli muodoltaan sama kuin suomalaisissa kunniamerkeissä käytetty ristityyppi. Sama ristityyppi antaa myös historian viitteen Sylarsin talosta Lohjan Teutarissa, josta suvun mieslinja on lähtöisin. Teutarista syntyisin olevalla Adlercreutz-suvulla on myös Mantovan risti vaakunassa.

Vaakunan rekisteröinnin mukaan Hiidenheimo-suvun vaakunaa ovat oikeutetut käyttämään ne Sven Israel Törnströmin jälkeläiset, jotka kantavat Hiidenheimo-nimeä eli kuuluvat vanhan patriarkaalisen tavan mukaan Hiidenheimo-sukuun. Uudet sukunimikäytännöthän muutoin ovat mitätöimässä sukujen merkityksen ja niiden rajoihin ja tunnuksiin liittyvät perinteet.

Ilmari Hiidenheimo
ELL

Takaisin Historiaa-sivulle

Oravalan Niemelän päärakennus

Toiminta-
suunnitelma

Jäseneksi?

Tilaa
sukukirjallisuutta

Osoitteenmuutos