Törnström-Hiidenheimon sukuseura

 

Sukuseuran taustaa

Törnström-Hiidenheimon sukuseuran perustamistilaisuus pidettiin 14.10.1995 Helsingissä. Koollekutsujana toimi Matti Hiidenheimo ja alkuperäinen kutsu tilaisuuteen lähetettiin perhekuntien vanhimmille. Paikalla olivatkin:
Pirkko Ritvala, Eeva Ahto, Marja-Leena Bergqvist, Heli Hiidenheimo, Riitta Karvonen, Kaisa Perkoila, Päivi Salmenpohja, Ritva Sirenius, Arno Forsius, Antti Hiidenheimo, Jarl Pousar, Klaus Rantapuu, Jyrki Ritvala, Anja Hiidenheimo ja Matti Hiidenheimo.  

Sukuseuran perustamisesta oli ollut puhetta 1950-luvulla, mutta varsinaista seuraa ei kuitenkaan koskaan perustettu. Seuran tarpeellisuudesta käytiin tässä perustamistilaisuudessa vilkas keskustelu:

Perustamistilaisuudessa todettiin, että sukuseuran jäseniksi tulisi rajata Maria Charlotta Wichtmanin ja Israel Törnströmin jälkeläiset. Seuran nimeksi päätettiin Törnström-Hiidenheimon sukuseura, koska nimen ensimmäisen suomennoksen otti käyttöön Sven Hiidenheimo v. 1906. Sukuseuraa tuloksetta perustettaessa 1950-luvulla se kulki leikkisästi nimellä Israelin lapset.  

Koska 14.10.1995 seuran perustamisesta vallitsi yksimielisyys valittiin sukuseuralle ensimmäinen, väliaikainen hallitus. Läsnä oleville jaettiin senhetkiset luettelot suvun jäsenistä. Hallitus kokoontui viisi kertaa järjestellen asioita ja Törnström-Hiidenheimon sukuseuran perustava kokous pidettiin Vihdin seurakuntatalossa 28.7.1996. Paikalla oli 116 suvun jäsentä.  

Sukuseuran vuosikokous päätettiin pitää joka kolmas vuosi huhti-syyskuussa. Välivuosina järjestetään sukutapaaminen jollain sukutiloista tai muussa suvulle merkityksellisessä paikassa.

Oravalan Niemelän päärakennus

Toiminta-
suunnitelma

Jäseneksi?

Tilaa
sukukirjallisuutta

Osoitteenmuutos